In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vũng Tàu

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Vũng Tàu (đặc biệt)

00
   0.56% (3 lượt)
01
   1.11% (6 lượt)
02
   0.74% (4 lượt)
03
   0.93% (5 lượt)
04
   1.30% (7 lượt)
05
   1.48% (8 lượt)
06
   0.74% (4 lượt)
07
   2.04% (11 lượt)
08
   0.56% (3 lượt)
09
   1.85% (10 lượt)
10
   0.93% (5 lượt)
11
   1.11% (6 lượt)
12
   1.48% (8 lượt)
13
   0.93% (5 lượt)
14
   0.93% (5 lượt)
15
   0.74% (4 lượt)
16
   2.22% (12 lượt)
17
   1.30% (7 lượt)
18
   0.74% (4 lượt)
19
   1.11% (6 lượt)
20
   0.56% (3 lượt)
21
   0.74% (4 lượt)
22
   1.11% (6 lượt)
23
   0.74% (4 lượt)
24
   1.48% (8 lượt)
25
   1.11% (6 lượt)
26
   0.37% (2 lượt)
27
   0.37% (2 lượt)
28
   0.93% (5 lượt)
29
   0.93% (5 lượt)
30
   0.93% (5 lượt)
31
   0.37% (2 lượt)
32
   1.67% (9 lượt)
33
   1.85% (10 lượt)
34
   0.56% (3 lượt)
35
   2.04% (11 lượt)
36
   0.93% (5 lượt)
37
   0.56% (3 lượt)
38
   0.93% (5 lượt)
39
   0.74% (4 lượt)
40
   1.30% (7 lượt)
41
   0.93% (5 lượt)
42
   1.85% (10 lượt)
43
   0.56% (3 lượt)
44
   1.48% (8 lượt)
45
   1.11% (6 lượt)
46
   0.56% (3 lượt)
47
   1.30% (7 lượt)
48
   1.30% (7 lượt)
49
   0.37% (2 lượt)
50
   1.67% (9 lượt)
51
   0.37% (2 lượt)
52
   1.11% (6 lượt)
53
   0.93% (5 lượt)
54
   1.11% (6 lượt)
55
   1.30% (7 lượt)
56
   0.93% (5 lượt)
57
   0.74% (4 lượt)
58
   1.48% (8 lượt)
59
   1.48% (8 lượt)
60
   0.37% (2 lượt)
61
   0.37% (2 lượt)
62
   1.11% (6 lượt)
63
   0.56% (3 lượt)
64
   0.37% (2 lượt)
65
   0.74% (4 lượt)
66
   0.74% (4 lượt)
67
   0.93% (5 lượt)
68
   0.56% (3 lượt)
69
   0.93% (5 lượt)
70
   0.74% (4 lượt)
71
   0.56% (3 lượt)
72
   0.74% (4 lượt)
73
   0.93% (5 lượt)
74
   1.67% (9 lượt)
75
   1.85% (10 lượt)
76
   1.11% (6 lượt)
77
   0.74% (4 lượt)
78
   1.48% (8 lượt)
79
   0.74% (4 lượt)
80
   0.74% (4 lượt)
81
   1.30% (7 lượt)
82
   0.37% (2 lượt)
83
   0.93% (5 lượt)
84
   0.74% (4 lượt)
85
   0.56% (3 lượt)
86
   1.11% (6 lượt)
87
   1.48% (8 lượt)
88
   0.93% (5 lượt)
89
   0.56% (3 lượt)
90
   1.11% (6 lượt)
91
   2.04% (11 lượt)
92
   0.19% (1 lượt)
93
   1.11% (6 lượt)
94
   0.56% (3 lượt)
95
   0.93% (5 lượt)
96
   0.37% (2 lượt)
97
   1.85% (10 lượt)
98
   1.11% (6 lượt)
99
   1.30% (7 lượt)

Thống kê - Xổ số Vũng Tàu đến Ngày 08/10/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

25 2 Ngày - 3 lần
41 2 Ngày - 2 lần
59 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
87 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

71     21 lần
89     19 lần
15     17 lần
61     17 lần
65     17 lần
62     16 lần
19     14 lần
68     14 lần
79     14 lần
94     13 lần
37     12 lần
60     12 lần
28     11 lần
51     11 lần
54     11 lần
96     11 lần
43     10 lần
90     10 lần
08     9 lần
11     9 lần
14     9 lần
40     9 lần
80     9 lần
07     8 lần
45     8 lần
64     8 lần
77     8 lần
00     7 lần
01     7 lần
47     7 lần
76     7 lần
92     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

12 4 Lần Tăng 1
98 4 Lần Tăng 1
03 3 Lần Tăng 1
09 3 Lần Tăng 1
17 3 Lần Tăng 1
25 3 Lần Tăng 1
33 3 Lần Tăng 1
50 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

09 5 Lần Tăng 1
12 5 Lần Tăng 1
50 5 Lần Không tăng
75 5 Lần Không tăng
87 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

16 12 Lần Không tăng
07 11 Lần Không tăng
35 11 Lần Giảm 1
91 11 Lần Không tăng
09 10 Lần Tăng 1
33 10 Lần Tăng 1
42 10 Lần Không tăng
75 10 Lần Tăng 1
97 10 Lần Không tăng
32 9 Lần Giảm 1
50 9 Lần Không tăng
74 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vũng Tàu TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 2
0 7 Lần 2
8 Lần 0
1 6 Lần 3
13 Lần 4
2 11 Lần 1
11 Lần 6
3 14 Lần 2
9 Lần 2
4 8 Lần 3
11 Lần 0
5 11 Lần 2
3 Lần 1
6 9 Lần 1
9 Lần 3
7 9 Lần 5
10 Lần 2
8 7 Lần 1
6 Lần 2
9 8 Lần 0

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so