In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng Ngày 17/05/2019 - KQXS HP

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 12PZ13PZ15PZ
10532
G.Nhất
89701
G.Nhì
62850
33857
G.Ba
78704
82581
44059
37501
81191
16255
G.Tư
1515
1612
6947
2886
G.Năm
1775
7604
9546
7980
4601
3484
G.Sáu
035
215
349
G.Bảy
00
05
45
54

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 17/05/19

001 04 01 04 01 00 05 550 57 59 55 54
115 12 15 6
2775
332 35 881 86 80 84
447 46 49 45 991

Hải Phòng - 17/05/19

0123456789
2850
7980
00
9701
2581
7501
1191
4601
1612
0532
8704
7604
3484
54
6255
1515
1775
035
215
05
45
2886
9546
3857
6947
4059
349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 9PR11PR15PR
95735
G.Nhất
32369
G.Nhì
92000
14942
G.Ba
47217
37126
80512
98470
77528
03272
G.Tư
1299
9856
3072
1463
G.Năm
4636
6868
7255
9113
8762
6625
G.Sáu
342
085
940
G.Bảy
71
99
39
79

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 10/05/19

000 556 55
117 12 13 669 63 68 62
226 28 25 770 72 72 71 79
335 36 39 885
442 42 40 999 99

Hải Phòng - 10/05/19

0123456789
2000
8470
940
71
4942
0512
3272
3072
8762
342
1463
9113
7255
6625
085
5735
7126
9856
4636
7217
7528
6868
2369
1299
99
39
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 11NT4NT8NT
12050
G.Nhất
74867
G.Nhì
11837
29582
G.Ba
86838
07814
50022
43043
97176
56876
G.Tư
2363
9089
1324
5319
G.Năm
4885
4422
7144
0583
0174
5654
G.Sáu
489
261
200
G.Bảy
30
96
70
75

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 03/05/19

000 550 54
114 19 667 63 61
222 24 22 776 76 74 70 75
337 38 30 882 89 85 83 89
443 44 996

Hải Phòng - 03/05/19

0123456789
200
30
70
2050
261
9582
0022
4422
3043
2363
0583
7814
1324
7144
0174
5654
4885
75
7176
6876
96
4867
1837
6838
9089
5319
489
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 4MX12MX6MX
41702
G.Nhất
18023
G.Nhì
75633
30292
G.Ba
95500
49684
22534
96913
53619
69423
G.Tư
4175
8788
3148
0800
G.Năm
9727
0788
8233
9301
7988
1557
G.Sáu
941
607
895
G.Bảy
92
51
16
12

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 26/04/19

002 00 00 01 07 557 51
113 19 16 12 6
223 23 27 775
333 34 33 884 88 88 88
448 41 992 95 92

Hải Phòng - 26/04/19

0123456789
5500
0800
9301
941
51
0292
92
12
1702
8023
5633
6913
9423
8233
9684
2534
4175
895
16
9727
1557
607
8788
3148
0788
7988
3619

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

90 ( 15 ngày )
44 ( 11 ngày )
20 ( 10 ngày )
88 ( 10 ngày )
54 ( 9 ngày )
57 ( 9 ngày )
33 ( 8 ngày )
36 ( 7 ngày )
10 ( 6 ngày )
43 ( 6 ngày )
98 ( 6 ngày )

Miền Bắc

48 ( 16 ngày )
37 ( 14 ngày )
24 ( 12 ngày )
88 ( 12 ngày )
11 ( 11 ngày )
43 ( 11 ngày )
71 ( 10 ngày )
10 ( 9 ngày )
29 ( 9 ngày )
63 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

02 ( 20 ngày )
44 ( 16 ngày )
29 ( 11 ngày )
67 ( 9 ngày )
82 ( 9 ngày )
33 ( 8 ngày )
94 ( 8 ngày )
16 ( 7 ngày )
26 ( 6 ngày )
42 ( 6 ngày )
60 ( 6 ngày )
90 ( 6 ngày )

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so