In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)

00
   1.11% (9 lượt)
01
   0.99% (8 lượt)
02
   1.11% (9 lượt)
03
   0.99% (8 lượt)
04
   0.99% (8 lượt)
05
   1.23% (10 lượt)
06
   0.37% (3 lượt)
07
   1.11% (9 lượt)
08
   0.99% (8 lượt)
09
   0.99% (8 lượt)
10
   1.11% (9 lượt)
11
   0.62% (5 lượt)
12
   1.23% (10 lượt)
13
   1.11% (9 lượt)
14
   1.36% (11 lượt)
15
   0.86% (7 lượt)
16
   0.74% (6 lượt)
17
   0.37% (3 lượt)
18
   0.86% (7 lượt)
19
   1.23% (10 lượt)
20
   0.37% (3 lượt)
21
   1.11% (9 lượt)
22
   1.48% (12 lượt)
23
   1.36% (11 lượt)
24
   1.23% (10 lượt)
25
   1.11% (9 lượt)
26
   1.11% (9 lượt)
27
   0.37% (3 lượt)
28
   1.23% (10 lượt)
29
   0.99% (8 lượt)
30
   1.60% (13 lượt)
31
   0.99% (8 lượt)
32
   0.99% (8 lượt)
33
   0.74% (6 lượt)
34
   1.11% (9 lượt)
35
   1.60% (13 lượt)
36
   0.99% (8 lượt)
37
   0.74% (6 lượt)
38
   0.86% (7 lượt)
39
   1.48% (12 lượt)
40
   0.37% (3 lượt)
41
   0.99% (8 lượt)
42
   0.99% (8 lượt)
43
   1.11% (9 lượt)
44
   1.11% (9 lượt)
45
   0.86% (7 lượt)
46
   0.99% (8 lượt)
47
   0.49% (4 lượt)
48
   0.74% (6 lượt)
49
   0.99% (8 lượt)
50
   1.11% (9 lượt)
51
   0.74% (6 lượt)
52
   0.99% (8 lượt)
53
   0.86% (7 lượt)
54
   1.73% (14 lượt)
55
   0.74% (6 lượt)
56
   0.86% (7 lượt)
57
   1.11% (9 lượt)
58
   0.25% (2 lượt)
59
   0.37% (3 lượt)
60
   0.99% (8 lượt)
61
   0.99% (8 lượt)
62
   1.11% (9 lượt)
63
   0.86% (7 lượt)
64
   1.23% (10 lượt)
65
   1.11% (9 lượt)
66
   0.49% (4 lượt)
67
   0.62% (5 lượt)
68
   1.73% (14 lượt)
69
   1.60% (13 lượt)
70
   1.36% (11 lượt)
71
   1.11% (9 lượt)
72
   1.23% (10 lượt)
73
   1.11% (9 lượt)
74
   1.23% (10 lượt)
75
   1.11% (9 lượt)
76
   0.62% (5 lượt)
77
   1.60% (13 lượt)
78
   1.11% (9 lượt)
79
   0.74% (6 lượt)
80
   1.23% (10 lượt)
81
   0.86% (7 lượt)
82
   1.36% (11 lượt)
83
   1.60% (13 lượt)
84
   0.86% (7 lượt)
85
   0.62% (5 lượt)
86
   0.99% (8 lượt)
87
   1.11% (9 lượt)
88
   1.23% (10 lượt)
89
   0.62% (5 lượt)
90
   0.37% (3 lượt)
91
   0.74% (6 lượt)
92
   1.73% (14 lượt)
93
   0.86% (7 lượt)
94
   0.99% (8 lượt)
95
   0.86% (7 lượt)
96
   1.36% (11 lượt)
97
   1.60% (13 lượt)
98
   0.37% (3 lượt)
99
   0.37% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 13/10/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

24 3 Ngày - 4 lần
35 3 Ngày - 3 lần
22 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần
92 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

90     20 lần
98     17 lần
57     16 lần
15     14 lần
17     12 lần
55     12 lần
99     12 lần
16     11 lần
06     10 lần
50     9 lần
20     8 lần
45     8 lần
47     8 lần
25     7 lần
76     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

88 5 Lần Không tăng
24 4 Lần Tăng 2
43 4 Lần Tăng 1
62 4 Lần Tăng 1
70 4 Lần Tăng 1
92 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

62 6 Lần Tăng 1
65 6 Lần Không tăng
72 6 Lần Không tăng
92 6 Lần Tăng 1
97 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

54 14 Lần Tăng 1
68 14 Lần Giảm 1
92 14 Lần Không tăng
30 13 Lần Không tăng
35 13 Lần Tăng 1
69 13 Lần Không tăng
77 13 Lần Không tăng
83 13 Lần Tăng 1
97 13 Lần Không tăng
22 12 Lần Tăng 1
39 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 3
0 14 Lần 3
7 Lần 2
1 12 Lần 5
15 Lần 6
2 19 Lần 2
15 Lần 4
3 16 Lần 7
10 Lần 1
4 17 Lần 5
8 Lần 2
5 10 Lần 3
14 Lần 0
6 11 Lần 0
17 Lần 3
7 9 Lần 4
20 Lần 3
8 17 Lần 1
16 Lần 7
9 10 Lần 3

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so