In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)

00
   0.74% (6 lượt)
01
   0.86% (7 lượt)
02
   0.99% (8 lượt)
03
   1.60% (13 lượt)
04
   0.49% (4 lượt)
05
   0.86% (7 lượt)
06
   1.23% (10 lượt)
07
   0.62% (5 lượt)
08
   0.86% (7 lượt)
09
   0.62% (5 lượt)
10
   1.48% (12 lượt)
11
   0.99% (8 lượt)
12
   0.99% (8 lượt)
13
   1.85% (15 lượt)
14
   2.10% (17 lượt)
15
   1.11% (9 lượt)
16
   0.12% (1 lượt)
17
   0.49% (4 lượt)
18
   1.23% (10 lượt)
19
   0.62% (5 lượt)
20
   0.49% (4 lượt)
21
   1.36% (11 lượt)
22
   1.48% (12 lượt)
23
   0.86% (7 lượt)
24
   0.99% (8 lượt)
25
   0.86% (7 lượt)
26
   0.86% (7 lượt)
27
   1.23% (10 lượt)
28
   0.86% (7 lượt)
29
   0.99% (8 lượt)
30
   1.23% (10 lượt)
31
   0.86% (7 lượt)
32
   1.60% (13 lượt)
33
   0.74% (6 lượt)
34
   1.11% (9 lượt)
35
   1.23% (10 lượt)
36
   1.11% (9 lượt)
37
   0.62% (5 lượt)
38
   0.86% (7 lượt)
39
   0.74% (6 lượt)
40
   0.99% (8 lượt)
41
   0.62% (5 lượt)
42
   0.99% (8 lượt)
43
   1.11% (9 lượt)
44
   0.74% (6 lượt)
45
   1.36% (11 lượt)
46
   0.62% (5 lượt)
47
   1.48% (12 lượt)
48
   0.74% (6 lượt)
49
   1.36% (11 lượt)
50
   1.11% (9 lượt)
51
   0.99% (8 lượt)
52
   1.23% (10 lượt)
53
   1.36% (11 lượt)
54
   1.23% (10 lượt)
55
   0.86% (7 lượt)
56
   0.99% (8 lượt)
57
   1.36% (11 lượt)
58
   0.74% (6 lượt)
59
   1.23% (10 lượt)
60
   0.99% (8 lượt)
61
   1.11% (9 lượt)
62
   0.86% (7 lượt)
63
   0.37% (3 lượt)
64
   1.48% (12 lượt)
65
   1.11% (9 lượt)
66
   0.74% (6 lượt)
67
   0.86% (7 lượt)
68
   1.11% (9 lượt)
69
   1.36% (11 lượt)
70
   1.36% (11 lượt)
71
   1.48% (12 lượt)
72
   1.11% (9 lượt)
73
   0.37% (3 lượt)
74
   1.11% (9 lượt)
75
   0.74% (6 lượt)
76
   0.86% (7 lượt)
77
   0.49% (4 lượt)
78
   0.37% (3 lượt)
79
   1.36% (11 lượt)
80
   0.12% (1 lượt)
81
   0.62% (5 lượt)
82
   0.99% (8 lượt)
83
   0.62% (5 lượt)
84
   1.48% (12 lượt)
85
   0.74% (6 lượt)
86
   1.36% (11 lượt)
87
   1.48% (12 lượt)
88
   0.86% (7 lượt)
89
   1.60% (13 lượt)
90
   0.74% (6 lượt)
91
   0.86% (7 lượt)
92
   1.23% (10 lượt)
93
   1.11% (9 lượt)
94
   0.99% (8 lượt)
95
   0.86% (7 lượt)
96
   0.62% (5 lượt)
97
   1.73% (14 lượt)
98
   0.99% (8 lượt)
99
   0.62% (5 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 21/04/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

71 3 Ngày - 3 lần
19 2 Ngày - 2 lần
26 2 Ngày - 3 lần
30 2 Ngày - 2 lần
35 2 Ngày - 2 lần
39 2 Ngày - 2 lần
82 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

80     29 lần
63     16 lần
98     14 lần
58     12 lần
78     12 lần
76     11 lần
85     10 lần
11     9 lần
86     9 lần
07     8 lần
17     8 lần
53     8 lần
81     8 lần
65     7 lần
99     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

54 5 Lần Không tăng
97 5 Lần Không tăng
64 4 Lần Tăng 1
03 3 Lần Tăng 1
13 3 Lần Giảm 1
14 3 Lần Không tăng
21 3 Lần Giảm 2
26 3 Lần Tăng 1
35 3 Lần Tăng 1
39 3 Lần Tăng 1
49 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Tăng 3
71 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

97 9 Lần Không tăng
21 6 Lần Không tăng
34 6 Lần Không tăng
06 5 Lần Tăng 1
10 5 Lần Không tăng
13 5 Lần Giảm 1
14 5 Lần Không tăng
32 5 Lần Tăng 1
39 5 Lần Tăng 1
49 5 Lần Không tăng
54 5 Lần Không tăng
64 5 Lần Không tăng
69 5 Lần Tăng 3
70 5 Lần Không tăng
82 5 Lần Tăng 1
89 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

14 17 Lần Không tăng
13 15 Lần Không tăng
97 14 Lần Không tăng
03 13 Lần Không tăng
32 13 Lần Tăng 1
89 13 Lần Tăng 1
10 12 Lần Giảm 1
22 12 Lần Không tăng
47 12 Lần Không tăng
64 12 Lần Tăng 1
71 12 Lần Không tăng
84 12 Lần Không tăng
87 12 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 2
0 15 Lần 2
11 Lần 1
1 19 Lần 9
14 Lần 1
2 14 Lần 2
19 Lần 7
3 11 Lần 1
16 Lần 2
4 17 Lần 1
14 Lần 1
5 12 Lần 4
16 Lần 7
6 11 Lần 2
13 Lần 5
7 13 Lần 1
7 Lần 1
8 8 Lần 3
12 Lần 4
9 15 Lần 4

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so