In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)

00
   0.99% (8 lượt)
01
   0.99% (8 lượt)
02
   0.99% (8 lượt)
03
   1.48% (12 lượt)
04
   0.86% (7 lượt)
05
   0.62% (5 lượt)
06
   0.99% (8 lượt)
07
   0.99% (8 lượt)
08
   0.99% (8 lượt)
09
   0.99% (8 lượt)
10
   1.60% (13 lượt)
11
   0.86% (7 lượt)
12
   0.86% (7 lượt)
13
   1.73% (14 lượt)
14
   1.98% (16 lượt)
15
   1.60% (13 lượt)
16
   0.49% (4 lượt)
17
   0.37% (3 lượt)
18
   1.23% (10 lượt)
19
   0.86% (7 lượt)
20
   0.25% (2 lượt)
21
   1.23% (10 lượt)
22
   1.73% (14 lượt)
23
   0.86% (7 lượt)
24
   0.86% (7 lượt)
25
   0.86% (7 lượt)
26
   0.62% (5 lượt)
27
   1.11% (9 lượt)
28
   0.99% (8 lượt)
29
   0.62% (5 lượt)
30
   1.48% (12 lượt)
31
   0.86% (7 lượt)
32
   1.11% (9 lượt)
33
   0.99% (8 lượt)
34
   1.11% (9 lượt)
35
   1.48% (12 lượt)
36
   0.74% (6 lượt)
37
   0.62% (5 lượt)
38
   0.86% (7 lượt)
39
   0.99% (8 lượt)
40
   0.74% (6 lượt)
41
   0.74% (6 lượt)
42
   0.74% (6 lượt)
43
   0.62% (5 lượt)
44
   0.99% (8 lượt)
45
   1.36% (11 lượt)
46
   0.37% (3 lượt)
47
   1.11% (9 lượt)
48
   0.62% (5 lượt)
49
   1.48% (12 lượt)
50
   0.99% (8 lượt)
51
   1.11% (9 lượt)
52
   1.11% (9 lượt)
53
   0.99% (8 lượt)
54
   1.73% (14 lượt)
55
   0.99% (8 lượt)
56
   0.86% (7 lượt)
57
   1.48% (12 lượt)
58
   0.62% (5 lượt)
59
   1.11% (9 lượt)
60
   0.86% (7 lượt)
61
   1.23% (10 lượt)
62
   0.86% (7 lượt)
63
   0.49% (4 lượt)
64
   1.11% (9 lượt)
65
   0.74% (6 lượt)
66
   0.86% (7 lượt)
67
   0.86% (7 lượt)
68
   1.73% (14 lượt)
69
   1.60% (13 lượt)
70
   0.99% (8 lượt)
71
   1.36% (11 lượt)
72
   0.99% (8 lượt)
73
   0.74% (6 lượt)
74
   1.48% (12 lượt)
75
   0.62% (5 lượt)
76
   0.62% (5 lượt)
77
   1.11% (9 lượt)
78
   0.25% (2 lượt)
79
   1.23% (10 lượt)
80
   0.74% (6 lượt)
81
   0.74% (6 lượt)
82
   1.11% (9 lượt)
83
   1.11% (9 lượt)
84
   0.99% (8 lượt)
85
   0.74% (6 lượt)
86
   0.86% (7 lượt)
87
   1.36% (11 lượt)
88
   0.99% (8 lượt)
89
   1.48% (12 lượt)
90
   0.74% (6 lượt)
91
   0.62% (5 lượt)
92
   1.23% (10 lượt)
93
   1.36% (11 lượt)
94
   0.86% (7 lượt)
95
   0.74% (6 lượt)
96
   0.86% (7 lượt)
97
   1.60% (13 lượt)
98
   0.99% (8 lượt)
99
   0.49% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 16/06/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

28 2 Ngày - 3 lần
39 2 Ngày - 3 lần
62 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

65     15 lần
79     14 lần
20     11 lần
48     11 lần
46     10 lần
59     10 lần
40     9 lần
84     9 lần
06     8 lần
26     8 lần
29     8 lần
89     8 lần
91     8 lần
34     7 lần
36     7 lần
72     7 lần
99     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

44 4 Lần Tăng 2
57 4 Lần Giảm 2
68 4 Lần Giảm 1
77 4 Lần Giảm 1
04 3 Lần Không tăng
07 3 Lần Giảm 1
09 3 Lần Không tăng
12 3 Lần Tăng 1
25 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Tăng 2
30 3 Lần Không tăng
39 3 Lần Tăng 2
73 3 Lần Tăng 2
83 3 Lần Tăng 1
88 3 Lần Không tăng
92 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

54 7 Lần Không tăng
57 7 Lần Không tăng
68 7 Lần Giảm 1
77 7 Lần Tăng 1
30 6 Lần Tăng 1
35 6 Lần Không tăng
69 6 Lần Không tăng
80 6 Lần Tăng 1
83 6 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

14 16 Lần Giảm 1
13 14 Lần Không tăng
22 14 Lần Không tăng
54 14 Lần Giảm 1
68 14 Lần Không tăng
10 13 Lần Tăng 1
15 13 Lần Không tăng
69 13 Lần Không tăng
97 13 Lần Không tăng
03 12 Lần Không tăng
30 12 Lần Tăng 1
35 12 Lần Không tăng
49 12 Lần Giảm 1
57 12 Lần Không tăng
74 12 Lần Không tăng
89 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
16 Lần 0
0 15 Lần 6
12 Lần 1
1 11 Lần 6
12 Lần 5
2 14 Lần 2
15 Lần 5
3 13 Lần 5
9 Lần 1
4 14 Lần 1
15 Lần 3
5 12 Lần 2
18 Lần 8
6 7 Lần 0
12 Lần 4
7 21 Lần 5
15 Lần 1
8 19 Lần 3
11 Lần 1
9 9 Lần 1

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so