In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)

00
   0.74% (2 lượt)
02
   1.48% (4 lượt)
03
   1.48% (4 lượt)
04
   0.74% (2 lượt)
05
   1.85% (5 lượt)
06
   1.11% (3 lượt)
07
   1.85% (5 lượt)
08
   1.48% (4 lượt)
09
   0.74% (2 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
11
   0.37% (1 lượt)
12
   2.22% (6 lượt)
13
   0.37% (1 lượt)
14
   0.37% (1 lượt)
15
   1.85% (5 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   0.37% (1 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   0.74% (2 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   0.74% (2 lượt)
22
   1.11% (3 lượt)
23
   1.11% (3 lượt)
24
   0.74% (2 lượt)
25
   0.74% (2 lượt)
26
   1.48% (4 lượt)
27
   1.48% (4 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
29
   1.48% (4 lượt)
30
   1.48% (4 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
35
   1.11% (3 lượt)
36
   1.48% (4 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   0.37% (1 lượt)
39
   1.11% (3 lượt)
41
   1.85% (5 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   0.74% (2 lượt)
44
   0.37% (1 lượt)
45
   1.48% (4 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   1.48% (4 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   1.85% (5 lượt)
50
   1.11% (3 lượt)
51
   0.37% (1 lượt)
52
   0.37% (1 lượt)
53
   1.48% (4 lượt)
54
   1.85% (5 lượt)
55
   0.37% (1 lượt)
56
   0.74% (2 lượt)
57
   0.37% (1 lượt)
58
   0.74% (2 lượt)
59
   0.74% (2 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   1.11% (3 lượt)
63
   1.48% (4 lượt)
64
   1.11% (3 lượt)
65
   0.74% (2 lượt)
66
   0.37% (1 lượt)
67
   1.85% (5 lượt)
68
   1.48% (4 lượt)
69
   0.74% (2 lượt)
70
   1.48% (4 lượt)
71
   1.48% (4 lượt)
72
   0.37% (1 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
74
   1.48% (4 lượt)
75
   0.37% (1 lượt)
76
   1.85% (5 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
81
   2.59% (7 lượt)
83
   0.37% (1 lượt)
84
   1.85% (5 lượt)
85
   1.11% (3 lượt)
87
   0.37% (1 lượt)
88
   1.48% (4 lượt)
89
   0.74% (2 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
92
   0.37% (1 lượt)
93
   1.11% (3 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
95
   1.11% (3 lượt)
96
   1.48% (4 lượt)
97
   1.48% (4 lượt)
98
   1.48% (4 lượt)
99
   1.11% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 13/11/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

76 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

01     16 lần
91     14 lần
40     13 lần
62     11 lần
86     11 lần
82     10 lần
69     9 lần
77     9 lần
13     7 lần
59     7 lần
92     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

02 4 Lần Không tăng
15 4 Lần Không tăng
45 4 Lần Tăng 1
54 4 Lần Tăng 1
68 4 Lần Tăng 2
71 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

81 7 Lần Tăng 1
12 6 Lần Không tăng
05 5 Lần Giảm 1
07 5 Lần Tăng 1
15 5 Lần Không tăng
41 5 Lần Không tăng
49 5 Lần Không tăng
54 5 Lần Tăng 1
67 5 Lần Tăng 1
76 5 Lần Tăng 1
84 5 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

81 18 Lần Tăng 1
30 17 Lần Không tăng
00 14 Lần Không tăng
05 14 Lần Không tăng
58 14 Lần Không tăng
07 13 Lần Tăng 1
12 13 Lần Giảm 1
19 13 Lần Giảm 1
63 13 Lần Không tăng
98 13 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 2
0 16 Lần 6
10 Lần 2
1 9 Lần 1
14 Lần 5
2 13 Lần 1
17 Lần 8
3 13 Lần 2
15 Lần 0
4 16 Lần 5
12 Lần 2
5 14 Lần 3
12 Lần 3
6 14 Lần 1
15 Lần 5
7 11 Lần 4
14 Lần 5
8 18 Lần 10
14 Lần 3
9 11 Lần 2

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so