In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)

00
   1.48% (4 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   1.11% (3 lượt)
03
   1.11% (3 lượt)
04
   0.37% (1 lượt)
05
   1.48% (4 lượt)
06
   0.74% (2 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   1.11% (3 lượt)
09
   0.74% (2 lượt)
10
   0.37% (1 lượt)
12
   1.48% (4 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
14
   1.85% (5 lượt)
15
   0.74% (2 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   1.85% (5 lượt)
18
   1.11% (3 lượt)
20
   0.37% (1 lượt)
21
   0.37% (1 lượt)
22
   1.48% (4 lượt)
23
   1.11% (3 lượt)
25
   1.85% (5 lượt)
26
   1.11% (3 lượt)
27
   0.37% (1 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   0.37% (1 lượt)
30
   0.74% (2 lượt)
31
   1.11% (3 lượt)
32
   2.22% (6 lượt)
33
   0.74% (2 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   1.11% (3 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
39
   1.85% (5 lượt)
40
   0.37% (1 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   2.59% (7 lượt)
44
   0.74% (2 lượt)
45
   0.74% (2 lượt)
46
   1.11% (3 lượt)
47
   1.11% (3 lượt)
48
   1.48% (4 lượt)
49
   1.48% (4 lượt)
50
   1.48% (4 lượt)
51
   0.74% (2 lượt)
52
   2.96% (8 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
54
   1.11% (3 lượt)
55
   0.37% (1 lượt)
56
   0.37% (1 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   0.37% (1 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   0.74% (2 lượt)
61
   1.85% (5 lượt)
62
   0.37% (1 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   0.37% (1 lượt)
65
   3.70% (10 lượt)
66
   0.37% (1 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   1.11% (3 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   1.11% (3 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
74
   0.37% (1 lượt)
75
   1.48% (4 lượt)
77
   0.74% (2 lượt)
78
   0.74% (2 lượt)
80
   0.74% (2 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
82
   1.48% (4 lượt)
83
   1.11% (3 lượt)
84
   1.11% (3 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   1.11% (3 lượt)
87
   1.85% (5 lượt)
88
   1.48% (4 lượt)
89
   1.11% (3 lượt)
90
   1.48% (4 lượt)
91
   1.48% (4 lượt)
92
   1.85% (5 lượt)
93
   1.11% (3 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   1.48% (4 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   1.11% (3 lượt)
98
   0.37% (1 lượt)
99
   1.11% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 16/04/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

22 2 Ngày - 4 lần
36 2 Ngày - 3 lần
39 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

24     21 lần
11     13 lần
76     13 lần
19     10 lần
37     10 lần
41     10 lần
67     10 lần
79     10 lần
04     9 lần
20     9 lần
27     9 lần
62     9 lần
64     9 lần
66     9 lần
55     8 lần
68     8 lần
44     7 lần
77     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

65 7 Lần Giảm 1
22 4 Lần Tăng 3
39 4 Lần Tăng 1
92 4 Lần Tăng 2
18 3 Lần Không tăng
23 3 Lần Không tăng
32 3 Lần Tăng 1
36 3 Lần Tăng 1
43 3 Lần Giảm 1
52 3 Lần Không tăng
61 3 Lần Tăng 2
81 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Giảm 1
88 3 Lần Tăng 1
91 3 Lần Không tăng
97 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

65 10 Lần Không tăng
52 8 Lần Không tăng
43 7 Lần Tăng 1
32 6 Lần Tăng 2
14 5 Lần Không tăng
17 5 Lần Không tăng
25 5 Lần Không tăng
39 5 Lần Không tăng
61 5 Lần Tăng 2
87 5 Lần Không tăng
92 5 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

32 16 Lần Tăng 2
65 16 Lần Không tăng
75 14 Lần Giảm 1
16 13 Lần Không tăng
52 13 Lần Tăng 1
49 12 Lần Giảm 2
68 12 Lần Không tăng
01 11 Lần Giảm 1
12 11 Lần Không tăng
14 11 Lần Không tăng
17 11 Lần Không tăng
22 11 Lần Tăng 3
42 11 Lần Không tăng
43 11 Lần Tăng 1
71 11 Lần Tăng 1
74 11 Lần Không tăng
87 11 Lần Không tăng
99 11 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 2
0 10 Lần 1
13 Lần 1
1 12 Lần 1
12 Lần 3
2 23 Lần 12
13 Lần 2
3 17 Lần 4
15 Lần 6
4 6 Lần 2
10 Lần 2
5 17 Lần 1
15 Lần 3
6 13 Lần 4
9 Lần 1
7 10 Lần 1
15 Lần 2
8 17 Lần 5
19 Lần 5
9 10 Lần 0

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so