In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Kon Tum (đặc biệt)

00
   0.93% (5 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   0.93% (5 lượt)
03
   0.56% (3 lượt)
04
   1.30% (7 lượt)
05
   1.67% (9 lượt)
06
   1.67% (9 lượt)
07
   0.19% (1 lượt)
08
   1.11% (6 lượt)
09
   0.56% (3 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   0.37% (2 lượt)
12
   0.74% (4 lượt)
13
   0.93% (5 lượt)
14
   1.30% (7 lượt)
15
   2.04% (11 lượt)
16
   1.11% (6 lượt)
17
   0.74% (4 lượt)
18
   0.37% (2 lượt)
19
   1.30% (7 lượt)
20
   1.48% (8 lượt)
21
   1.11% (6 lượt)
22
   1.48% (8 lượt)
23
   0.56% (3 lượt)
24
   1.67% (9 lượt)
25
   1.30% (7 lượt)
26
   0.93% (5 lượt)
27
   0.74% (4 lượt)
28
   1.30% (7 lượt)
29
   0.93% (5 lượt)
30
   0.19% (1 lượt)
31
   0.37% (2 lượt)
32
   1.30% (7 lượt)
33
   0.37% (2 lượt)
34
   1.11% (6 lượt)
35
   1.30% (7 lượt)
36
   0.56% (3 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   0.74% (4 lượt)
39
   0.74% (4 lượt)
40
   1.48% (8 lượt)
41
   1.11% (6 lượt)
42
   1.11% (6 lượt)
43
   0.56% (3 lượt)
44
   1.48% (8 lượt)
45
   2.41% (13 lượt)
46
   0.74% (4 lượt)
47
   1.85% (10 lượt)
48
   1.11% (6 lượt)
49
   0.74% (4 lượt)
50
   0.37% (2 lượt)
51
   0.37% (2 lượt)
52
   0.74% (4 lượt)
53
   1.48% (8 lượt)
54
   1.11% (6 lượt)
55
   0.74% (4 lượt)
56
   0.93% (5 lượt)
57
   0.56% (3 lượt)
58
   0.37% (2 lượt)
59
   0.19% (1 lượt)
60
   2.04% (11 lượt)
61
   1.11% (6 lượt)
62
   0.19% (1 lượt)
63
   0.74% (4 lượt)
64
   0.93% (5 lượt)
65
   0.74% (4 lượt)
66
   0.56% (3 lượt)
67
   1.11% (6 lượt)
68
   0.93% (5 lượt)
69
   1.67% (9 lượt)
70
   1.30% (7 lượt)
71
   0.74% (4 lượt)
72
   0.56% (3 lượt)
73
   0.74% (4 lượt)
74
   0.74% (4 lượt)
75
   0.74% (4 lượt)
76
   1.30% (7 lượt)
77
   1.85% (10 lượt)
78
   0.93% (5 lượt)
79
   1.67% (9 lượt)
80
   2.22% (12 lượt)
81
   1.11% (6 lượt)
82
   0.37% (2 lượt)
83
   0.93% (5 lượt)
84
   1.30% (7 lượt)
85
   0.93% (5 lượt)
86
   0.56% (3 lượt)
87
   1.30% (7 lượt)
88
   0.74% (4 lượt)
89
   1.11% (6 lượt)
90
   1.48% (8 lượt)
91
   0.74% (4 lượt)
92
   0.56% (3 lượt)
93
   1.11% (6 lượt)
94
   0.93% (5 lượt)
95
   1.48% (8 lượt)
96
   0.56% (3 lượt)
97
   1.85% (10 lượt)
98
   1.48% (8 lượt)
99
   1.11% (6 lượt)

Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 29/03/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

74 2 Ngày - 2 lần
85 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

30     29 lần
82     23 lần
09     18 lần
51     18 lần
86     16 lần
88     16 lần
33     14 lần
92     14 lần
93     14 lần
56     13 lần
11     12 lần
55     12 lần
58     12 lần
71     12 lần
75     12 lần
96     11 lần
03     10 lần
29     10 lần
42     10 lần
70     10 lần
23     9 lần
31     9 lần
34     9 lần
87     9 lần
17     8 lần
53     8 lần
76     8 lần
40     7 lần
62     7 lần
73     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

69 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Tăng 2
94 4 Lần Không tăng
05 3 Lần Không tăng
06 3 Lần Tăng 2
35 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

95 6 Lần Tăng 1
47 5 Lần Không tăng
60 5 Lần Giảm 1
80 5 Lần Tăng 1
85 5 Lần Tăng 2
97 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

45 13 Lần Không tăng
80 12 Lần Tăng 1
15 11 Lần Tăng 1
60 11 Lần Không tăng
47 10 Lần Không tăng
77 10 Lần Không tăng
97 10 Lần Tăng 1
05 9 Lần Không tăng
06 9 Lần Tăng 2
24 9 Lần Giảm 1
69 9 Lần Không tăng
79 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 2
0 10 Lần 4
8 Lần 1
1 7 Lần 4
6 Lần 1
2 4 Lần 1
8 Lần 0
3 1 Lần 3
9 Lần 0
4 14 Lần 1
4 Lần 1
5 18 Lần 6
13 Lần 3
6 7 Lần 3
6 Lần 3
7 11 Lần 4
10 Lần 6
8 7 Lần 2
16 Lần 5
9 11 Lần 2

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so