In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)

00
   0.19% (1 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   0.74% (4 lượt)
03
   0.56% (3 lượt)
04
   0.93% (5 lượt)
05
   0.37% (2 lượt)
06
   1.85% (10 lượt)
07
   0.56% (3 lượt)
08
   1.67% (9 lượt)
09
   1.11% (6 lượt)
10
   1.11% (6 lượt)
11
   0.19% (1 lượt)
12
   1.11% (6 lượt)
13
   1.11% (6 lượt)
14
   0.56% (3 lượt)
15
   0.74% (4 lượt)
16
   1.11% (6 lượt)
17
   1.30% (7 lượt)
18
   2.22% (12 lượt)
19
   0.74% (4 lượt)
20
   0.93% (5 lượt)
21
   1.48% (8 lượt)
22
   1.30% (7 lượt)
23
   1.48% (8 lượt)
24
   0.93% (5 lượt)
25
   1.11% (6 lượt)
26
   0.74% (4 lượt)
27
   1.30% (7 lượt)
28
   1.11% (6 lượt)
29
   1.48% (8 lượt)
30
   1.67% (9 lượt)
31
   1.48% (8 lượt)
32
   0.93% (5 lượt)
33
   1.11% (6 lượt)
34
   0.93% (5 lượt)
35
   1.11% (6 lượt)
36
   1.11% (6 lượt)
37
   0.37% (2 lượt)
38
   1.30% (7 lượt)
39
   0.56% (3 lượt)
40
   0.37% (2 lượt)
41
   1.11% (6 lượt)
42
   1.11% (6 lượt)
43
   1.11% (6 lượt)
44
   0.56% (3 lượt)
45
   1.11% (6 lượt)
46
   1.11% (6 lượt)
47
   1.30% (7 lượt)
48
   1.30% (7 lượt)
49
   0.74% (4 lượt)
50
   1.30% (7 lượt)
51
   1.11% (6 lượt)
52
   1.11% (6 lượt)
53
   0.37% (2 lượt)
54
   0.74% (4 lượt)
55
   0.74% (4 lượt)
56
   1.30% (7 lượt)
57
   1.30% (7 lượt)
58
   0.37% (2 lượt)
59
   2.04% (11 lượt)
60
   1.11% (6 lượt)
61
   0.37% (2 lượt)
62
   1.85% (10 lượt)
63
   1.11% (6 lượt)
64
   0.93% (5 lượt)
65
   0.93% (5 lượt)
66
   0.37% (2 lượt)
67
   0.93% (5 lượt)
68
   0.56% (3 lượt)
69
   0.37% (2 lượt)
70
   0.74% (4 lượt)
71
   0.93% (5 lượt)
72
   2.41% (13 lượt)
73
   0.74% (4 lượt)
74
   1.48% (8 lượt)
75
   1.11% (6 lượt)
76
   1.48% (8 lượt)
77
   1.11% (6 lượt)
78
   0.74% (4 lượt)
79
   0.93% (5 lượt)
80
   0.74% (4 lượt)
81
   1.48% (8 lượt)
82
   0.37% (2 lượt)
83
   1.11% (6 lượt)
84
   0.93% (5 lượt)
85
   1.11% (6 lượt)
86
   0.56% (3 lượt)
87
   0.56% (3 lượt)
88
   1.11% (6 lượt)
89
   0.56% (3 lượt)
90
   0.19% (1 lượt)
91
   2.41% (13 lượt)
92
   0.56% (3 lượt)
93
   1.11% (6 lượt)
94
   1.11% (6 lượt)
95
   0.74% (4 lượt)
96
   0.37% (2 lượt)
97
   0.93% (5 lượt)
98
   0.93% (5 lượt)
99
   1.48% (8 lượt)

Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 26/06/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

81 3 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

90     27 lần
96     23 lần
66     20 lần
40     18 lần
69     18 lần
86     18 lần
82     17 lần
05     16 lần
16     15 lần
15     13 lần
46     12 lần
57     12 lần
92     12 lần
11     11 lần
43     11 lần
55     11 lần
65     10 lần
53     9 lần
63     9 lần
79     9 lần
97     9 lần
22     8 lần
98     8 lần
07     7 lần
51     7 lần
78     7 lần
94     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

08 3 Lần Tăng 1
21 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Tăng 1
81 3 Lần Không tăng
91 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

18 5 Lần Giảm 1
21 5 Lần Không tăng
72 5 Lần Giảm 1
08 4 Lần Tăng 1
29 4 Lần Tăng 1
31 4 Lần Giảm 2
45 4 Lần Tăng 1
62 4 Lần Giảm 1
74 4 Lần Không tăng
81 4 Lần Tăng 1
88 4 Lần Không tăng
91 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

72 13 Lần Giảm 1
91 13 Lần Không tăng
18 12 Lần Không tăng
59 11 Lần Không tăng
06 10 Lần Không tăng
62 10 Lần Không tăng
08 9 Lần Tăng 1
30 9 Lần Không tăng
21 8 Lần Không tăng
23 8 Lần Tăng 1
29 8 Lần Tăng 1
31 8 Lần Không tăng
74 8 Lần Giảm 1
76 8 Lần Không tăng
81 8 Lần Không tăng
99 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 1
0 8 Lần 3
8 Lần 2
1 16 Lần 1
12 Lần 5
2 9 Lần 1
13 Lần 2
3 7 Lần 4
11 Lần 4
4 5 Lần 2
6 Lần 0
5 9 Lần 3
5 Lần 1
6 6 Lần 1
8 Lần 0
7 10 Lần 1
13 Lần 2
8 13 Lần 4
6 Lần 1
9 7 Lần 2

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so