In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đà Lạt (đặc biệt)

00
   0.74% (4 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   1.11% (6 lượt)
03
   0.93% (5 lượt)
04
   1.11% (6 lượt)
05
   0.74% (4 lượt)
06
   0.56% (3 lượt)
07
   0.56% (3 lượt)
08
   1.30% (7 lượt)
09
   1.48% (8 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   1.11% (6 lượt)
12
   1.11% (6 lượt)
13
   1.30% (7 lượt)
14
   0.56% (3 lượt)
15
   0.93% (5 lượt)
16
   1.30% (7 lượt)
17
   0.74% (4 lượt)
18
   1.30% (7 lượt)
19
   1.48% (8 lượt)
20
   1.30% (7 lượt)
21
   1.30% (7 lượt)
22
   1.48% (8 lượt)
23
   1.11% (6 lượt)
24
   2.04% (11 lượt)
25
   0.19% (1 lượt)
26
   0.19% (1 lượt)
27
   0.56% (3 lượt)
28
   1.30% (7 lượt)
29
   0.56% (3 lượt)
30
   1.67% (9 lượt)
31
   0.74% (4 lượt)
32
   0.74% (4 lượt)
33
   1.48% (8 lượt)
34
   0.93% (5 lượt)
35
   0.37% (2 lượt)
36
   0.74% (4 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   1.11% (6 lượt)
39
   0.37% (2 lượt)
40
   1.67% (9 lượt)
41
   1.30% (7 lượt)
42
   0.56% (3 lượt)
43
   0.93% (5 lượt)
44
   1.11% (6 lượt)
45
   0.93% (5 lượt)
46
   0.93% (5 lượt)
47
   0.74% (4 lượt)
48
   0.56% (3 lượt)
49
   0.74% (4 lượt)
50
   2.04% (11 lượt)
51
   0.56% (3 lượt)
52
   0.19% (1 lượt)
53
   0.74% (4 lượt)
54
   0.74% (4 lượt)
55
   1.11% (6 lượt)
56
   0.74% (4 lượt)
57
   0.74% (4 lượt)
58
   1.30% (7 lượt)
59
   1.48% (8 lượt)
60
   0.37% (2 lượt)
61
   0.93% (5 lượt)
62
   1.85% (10 lượt)
63
   1.30% (7 lượt)
64
   0.74% (4 lượt)
65
   1.30% (7 lượt)
66
   1.30% (7 lượt)
67
   1.30% (7 lượt)
68
   0.56% (3 lượt)
69
   0.74% (4 lượt)
70
   1.48% (8 lượt)
71
   0.56% (3 lượt)
72
   0.93% (5 lượt)
73
   1.11% (6 lượt)
74
   0.74% (4 lượt)
75
   1.67% (9 lượt)
76
   0.74% (4 lượt)
77
   1.11% (6 lượt)
78
   1.30% (7 lượt)
79
   0.74% (4 lượt)
80
   0.74% (4 lượt)
81
   1.48% (8 lượt)
82
   0.93% (5 lượt)
83
   1.48% (8 lượt)
84
   1.30% (7 lượt)
85
   0.56% (3 lượt)
86
   0.93% (5 lượt)
87
   0.93% (5 lượt)
88
   1.11% (6 lượt)
89
   0.74% (4 lượt)
90
   1.85% (10 lượt)
91
   1.30% (7 lượt)
92
   0.56% (3 lượt)
93
   1.11% (6 lượt)
94
   0.56% (3 lượt)
95
   0.93% (5 lượt)
96
   1.30% (7 lượt)
97
   1.48% (8 lượt)
98
   0.74% (4 lượt)
99
   1.48% (8 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Lạt đến Ngày 19/01/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

29     25 lần
00     20 lần
25     18 lần
35     18 lần
39     16 lần
85     15 lần
15     12 lần
77     12 lần
05     11 lần
14     11 lần
47     11 lần
96     11 lần
51     10 lần
56     10 lần
69     10 lần
74     10 lần
84     10 lần
90     10 lần
18     9 lần
61     9 lần
86     9 lần
03     8 lần
31     8 lần
32     8 lần
65     8 lần
71     8 lần
26     7 lần
27     7 lần
42     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

04 4 Lần Không tăng
13 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Tăng 1
20 3 Lần Giảm 1
22 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Tăng 1
98 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 5 Lần Không tăng
20 5 Lần Không tăng
66 5 Lần Tăng 1
04 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Tăng 1
19 4 Lần Không tăng
21 4 Lần Không tăng
22 4 Lần Giảm 1
40 4 Lần Không tăng
55 4 Lần Tăng 1
70 4 Lần Tăng 1
73 4 Lần Không tăng
98 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

24 11 Lần Tăng 1
50 11 Lần Không tăng
62 10 Lần Không tăng
90 10 Lần Không tăng
30 9 Lần Không tăng
40 9 Lần Giảm 1
75 9 Lần Không tăng
09 8 Lần Không tăng
19 8 Lần Không tăng
22 8 Lần Không tăng
33 8 Lần Không tăng
59 8 Lần Không tăng
70 8 Lần Tăng 1
81 8 Lần Tăng 1
83 8 Lần Không tăng
97 8 Lần Không tăng
99 8 Lần Giảm 2

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Lạt TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 2
0 13 Lần 8
12 Lần 4
1 10 Lần 4
10 Lần 1
2 10 Lần 1
6 Lần 0
3 11 Lần 2
8 Lần 1
4 9 Lần 3
11 Lần 5
5 5 Lần 1
10 Lần 4
6 9 Lần 2
6 Lần 1
7 7 Lần 2
9 Lần 1
8 9 Lần 1
10 Lần 1
9 7 Lần 2

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so