In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Trà Vinh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Trà Vinh (đặc biệt)

00
   1.67% (9 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   1.67% (9 lượt)
03
   1.48% (8 lượt)
04
   2.22% (12 lượt)
05
   1.11% (6 lượt)
06
   0.93% (5 lượt)
07
   1.30% (7 lượt)
08
   0.56% (3 lượt)
09
   1.48% (8 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   0.56% (3 lượt)
12
   0.93% (5 lượt)
13
   0.74% (4 lượt)
14
   1.30% (7 lượt)
15
   2.04% (11 lượt)
16
   1.30% (7 lượt)
17
   1.85% (10 lượt)
18
   0.74% (4 lượt)
19
   0.93% (5 lượt)
20
   1.48% (8 lượt)
21
   0.56% (3 lượt)
22
   0.74% (4 lượt)
23
   1.85% (10 lượt)
24
   1.11% (6 lượt)
25
   0.74% (4 lượt)
26
   0.74% (4 lượt)
27
   0.93% (5 lượt)
28
   1.30% (7 lượt)
29
   1.67% (9 lượt)
30
   1.30% (7 lượt)
31
   0.93% (5 lượt)
32
   0.93% (5 lượt)
33
   0.19% (1 lượt)
34
   0.74% (4 lượt)
35
   0.93% (5 lượt)
36
   0.93% (5 lượt)
37
   0.56% (3 lượt)
38
   0.19% (1 lượt)
39
   1.30% (7 lượt)
40
   0.74% (4 lượt)
41
   0.56% (3 lượt)
42
   0.74% (4 lượt)
43
   1.85% (10 lượt)
44
   0.56% (3 lượt)
45
   0.93% (5 lượt)
46
   1.30% (7 lượt)
47
   1.11% (6 lượt)
48
   1.48% (8 lượt)
49
   0.56% (3 lượt)
50
   0.93% (5 lượt)
51
   1.48% (8 lượt)
52
   1.11% (6 lượt)
53
   0.93% (5 lượt)
54
   0.74% (4 lượt)
55
   0.56% (3 lượt)
56
   0.93% (5 lượt)
57
   0.93% (5 lượt)
58
   0.56% (3 lượt)
59
   0.56% (3 lượt)
60
   0.74% (4 lượt)
61
   1.30% (7 lượt)
62
   0.56% (3 lượt)
63
   0.93% (5 lượt)
64
   1.30% (7 lượt)
65
   0.56% (3 lượt)
66
   1.11% (6 lượt)
67
   1.11% (6 lượt)
68
   1.30% (7 lượt)
69
   0.93% (5 lượt)
70
   0.93% (5 lượt)
71
   1.11% (6 lượt)
72
   0.93% (5 lượt)
73
   0.93% (5 lượt)
74
   0.37% (2 lượt)
75
   0.93% (5 lượt)
76
   0.74% (4 lượt)
77
   1.48% (8 lượt)
78
   0.74% (4 lượt)
79
   1.11% (6 lượt)
80
   1.11% (6 lượt)
81
   0.93% (5 lượt)
82
   1.67% (9 lượt)
83
   0.93% (5 lượt)
84
   0.74% (4 lượt)
85
   0.74% (4 lượt)
86
   0.37% (2 lượt)
87
   0.56% (3 lượt)
88
   1.30% (7 lượt)
89
   0.93% (5 lượt)
90
   0.37% (2 lượt)
91
   0.74% (4 lượt)
92
   0.19% (1 lượt)
93
   1.30% (7 lượt)
94
   1.85% (10 lượt)
95
   1.11% (6 lượt)
96
   1.85% (10 lượt)
97
   0.74% (4 lượt)
98
   1.11% (6 lượt)
99
   0.56% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Trà Vinh đến Ngày 03/12/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

00 2 Ngày - 2 lần
04 2 Ngày - 2 lần
15 2 Ngày - 3 lần
21 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

33     25 lần
38     24 lần
86     21 lần
90     21 lần
62     17 lần
58     16 lần
22     15 lần
40     15 lần
51     14 lần
61     14 lần
34     13 lần
36     13 lần
78     13 lần
45     12 lần
10     11 lần
72     11 lần
68     10 lần
81     10 lần
89     10 lần
57     9 lần
84     9 lần
97     9 lần
32     8 lần
42     8 lần
53     8 lần
65     8 lần
71     8 lần
66     7 lần
82     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

15 4 Lần Tăng 2
00 3 Lần Tăng 1
02 3 Lần Giảm 1
04 3 Lần Không tăng
20 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Tăng 1
88 3 Lần Tăng 1
95 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

02 6 Lần Không tăng
04 6 Lần Giảm 1
00 5 Lần Tăng 1
15 5 Lần Tăng 1
39 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

04 12 Lần Không tăng
15 11 Lần Tăng 2
17 10 Lần Giảm 1
23 10 Lần Giảm 1
43 10 Lần Không tăng
94 10 Lần Không tăng
96 10 Lần Không tăng
00 9 Lần Không tăng
02 9 Lần Không tăng
29 9 Lần Không tăng
82 9 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Trà Vinh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
18 Lần 6
0 9 Lần 2
15 Lần 7
1 9 Lần 1
13 Lần 3
2 7 Lần 3
9 Lần 2
3 9 Lần 1
6 Lần 1
4 9 Lần 2
4 Lần 1
5 11 Lần 2
3 Lần 0
6 9 Lần 3
7 Lần 0
7 8 Lần 5
4 Lần 1
8 8 Lần 3
11 Lần 1
9 11 Lần 0

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so