In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Cần Thơ

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Cần Thơ (đặc biệt)

01
   2.22% (4 lượt)
02
   2.22% (4 lượt)
04
   1.67% (3 lượt)
05
   0.56% (1 lượt)
06
   1.11% (2 lượt)
07
   0.56% (1 lượt)
08
   1.67% (3 lượt)
10
   1.11% (2 lượt)
11
   0.56% (1 lượt)
12
   2.22% (4 lượt)
13
   1.11% (2 lượt)
14
   1.67% (3 lượt)
16
   2.22% (4 lượt)
19
   1.11% (2 lượt)
20
   1.11% (2 lượt)
21
   1.11% (2 lượt)
22
   0.56% (1 lượt)
23
   1.11% (2 lượt)
24
   0.56% (1 lượt)
25
   2.22% (4 lượt)
27
   0.56% (1 lượt)
28
   0.56% (1 lượt)
29
   1.11% (2 lượt)
30
   0.56% (1 lượt)
32
   1.67% (3 lượt)
33
   1.11% (2 lượt)
34
   1.67% (3 lượt)
35
   2.22% (4 lượt)
36
   1.11% (2 lượt)
37
   1.67% (3 lượt)
38
   0.56% (1 lượt)
39
   1.67% (3 lượt)
42
   0.56% (1 lượt)
43
   1.67% (3 lượt)
44
   0.56% (1 lượt)
45
   1.11% (2 lượt)
46
   1.11% (2 lượt)
48
   1.11% (2 lượt)
49
   2.78% (5 lượt)
50
   1.67% (3 lượt)
51
   3.33% (6 lượt)
52
   1.11% (2 lượt)
53
   2.22% (4 lượt)
54
   0.56% (1 lượt)
55
   0.56% (1 lượt)
56
   0.56% (1 lượt)
58
   1.11% (2 lượt)
60
   0.56% (1 lượt)
61
   2.78% (5 lượt)
62
   1.11% (2 lượt)
63
   0.56% (1 lượt)
65
   1.11% (2 lượt)
66
   1.11% (2 lượt)
68
   0.56% (1 lượt)
70
   0.56% (1 lượt)
71
   0.56% (1 lượt)
72
   1.11% (2 lượt)
73
   1.67% (3 lượt)
74
   0.56% (1 lượt)
75
   3.33% (6 lượt)
76
   1.11% (2 lượt)
77
   0.56% (1 lượt)
78
   1.11% (2 lượt)
79
   0.56% (1 lượt)
81
   1.67% (3 lượt)
83
   0.56% (1 lượt)
84
   1.11% (2 lượt)
85
   2.22% (4 lượt)
86
   0.56% (1 lượt)
87
   2.22% (4 lượt)
88
   2.22% (4 lượt)
89
   2.22% (4 lượt)
91
   0.56% (1 lượt)
92
   1.67% (3 lượt)
93
   1.11% (2 lượt)
94
   0.56% (1 lượt)
95
   0.56% (1 lượt)
96
   1.11% (2 lượt)
97
   0.56% (1 lượt)
99
   1.11% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Cần Thơ đến Ngày 01/07/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

00     31 lần
17     22 lần
80     20 lần
47     19 lần
67     17 lần
82     17 lần
03     15 lần
09     14 lần
40     14 lần
57     14 lần
15     13 lần
59     13 lần
64     13 lần
18     12 lần
31     12 lần
69     12 lần
98     12 lần
90     11 lần
26     10 lần
41     10 lần
07     9 lần
71     9 lần
77     9 lần
60     8 lần
55     7 lần
88     7 lần
96     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

87 4 Lần Không tăng
02 3 Lần Không tăng
35 3 Lần Giảm 1
37 3 Lần Không tăng
04 2 Lần Không tăng
10 2 Lần Không tăng
12 2 Lần Không tăng
14 2 Lần Không tăng
20 2 Lần Tăng 1
21 2 Lần Không tăng
29 2 Lần Tăng 1
34 2 Lần Không tăng
49 2 Lần Giảm 2
50 2 Lần Không tăng
53 2 Lần Không tăng
58 2 Lần Tăng 1
61 2 Lần Tăng 1
62 2 Lần Không tăng
73 2 Lần Tăng 1
75 2 Lần Không tăng
76 2 Lần Không tăng
85 2 Lần Không tăng
89 2 Lần Tăng 1
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

51 6 Lần Không tăng
75 6 Lần Không tăng
49 5 Lần Không tăng
61 5 Lần Không tăng
01 4 Lần Tăng 1
02 4 Lần Không tăng
12 4 Lần Không tăng
16 4 Lần Tăng 1
25 4 Lần Tăng 1
35 4 Lần Không tăng
53 4 Lần Không tăng
85 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Giảm 1
88 4 Lần Không tăng
89 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

49 12 Lần Không tăng
51 12 Lần Không tăng
10 11 Lần Không tăng
19 10 Lần Giảm 1
50 10 Lần Không tăng
07 9 Lần Không tăng
33 9 Lần Không tăng
39 9 Lần Tăng 1
45 9 Lần Không tăng
53 9 Lần Không tăng
75 9 Lần Không tăng
87 9 Lần Giảm 1
93 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 0
0 8 Lần 1
9 Lần 1
1 6 Lần 1
11 Lần 5
2 11 Lần 1
14 Lần 1
3 13 Lần 6
14 Lần 7
4 9 Lần 0
7 Lần 1
5 12 Lần 3
7 Lần 3
6 8 Lần 2
9 Lần 2
7 5 Lần 3
6 Lần 2
8 8 Lần 4
6 Lần 2
9 10 Lần 3

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so