In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số TP. HCM (đặc biệt)

00
   1.30% (7 lượt)
01
   0.93% (5 lượt)
02
   1.30% (7 lượt)
03
   0.37% (2 lượt)
04
   1.30% (7 lượt)
05
   1.67% (9 lượt)
06
   1.30% (7 lượt)
07
   1.30% (7 lượt)
08
   0.56% (3 lượt)
09
   1.30% (7 lượt)
10
   0.56% (3 lượt)
11
   1.67% (9 lượt)
12
   1.48% (8 lượt)
13
   0.37% (2 lượt)
14
   1.85% (10 lượt)
15
   0.93% (5 lượt)
16
   1.48% (8 lượt)
17
   0.74% (4 lượt)
18
   0.93% (5 lượt)
19
   1.11% (6 lượt)
20
   0.56% (3 lượt)
21
   0.93% (5 lượt)
22
   0.19% (1 lượt)
23
   1.30% (7 lượt)
24
   1.67% (9 lượt)
25
   1.67% (9 lượt)
26
   0.93% (5 lượt)
27
   0.93% (5 lượt)
28
   0.37% (2 lượt)
29
   0.37% (2 lượt)
30
   1.11% (6 lượt)
31
   0.74% (4 lượt)
32
   1.11% (6 lượt)
33
   1.11% (6 lượt)
34
   0.93% (5 lượt)
35
   1.11% (6 lượt)
36
   1.11% (6 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   1.67% (9 lượt)
39
   0.37% (2 lượt)
40
   0.93% (5 lượt)
41
   0.93% (5 lượt)
42
   1.67% (9 lượt)
43
   1.11% (6 lượt)
44
   0.56% (3 lượt)
45
   0.56% (3 lượt)
46
   1.11% (6 lượt)
47
   0.19% (1 lượt)
48
   0.37% (2 lượt)
49
   0.93% (5 lượt)
50
   0.74% (4 lượt)
51
   0.93% (5 lượt)
52
   0.93% (5 lượt)
53
   1.30% (7 lượt)
54
   1.30% (7 lượt)
55
   1.30% (7 lượt)
56
   0.37% (2 lượt)
57
   1.11% (6 lượt)
58
   0.56% (3 lượt)
59
   0.37% (2 lượt)
60
   1.11% (6 lượt)
61
   0.93% (5 lượt)
62
   1.11% (6 lượt)
63
   0.37% (2 lượt)
64
   0.93% (5 lượt)
65
   0.74% (4 lượt)
66
   0.93% (5 lượt)
67
   1.85% (10 lượt)
68
   0.56% (3 lượt)
69
   1.11% (6 lượt)
70
   1.11% (6 lượt)
71
   1.11% (6 lượt)
72
   0.93% (5 lượt)
73
   1.11% (6 lượt)
74
   2.04% (11 lượt)
75
   1.30% (7 lượt)
76
   1.30% (7 lượt)
77
   0.93% (5 lượt)
78
   0.19% (1 lượt)
79
   1.48% (8 lượt)
80
   1.11% (6 lượt)
81
   0.93% (5 lượt)
82
   1.67% (9 lượt)
83
   0.56% (3 lượt)
84
   1.67% (9 lượt)
85
   0.37% (2 lượt)
86
   0.74% (4 lượt)
87
   0.93% (5 lượt)
88
   1.48% (8 lượt)
89
   0.56% (3 lượt)
90
   0.56% (3 lượt)
91
   1.11% (6 lượt)
92
   0.56% (3 lượt)
93
   0.93% (5 lượt)
94
   1.30% (7 lượt)
95
   1.30% (7 lượt)
96
   0.56% (3 lượt)
97
   1.48% (8 lượt)
98
   1.11% (6 lượt)
99
   1.48% (8 lượt)

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 06/07/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

01 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
90 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

47     26 lần
39     22 lần
58     18 lần
08     17 lần
44     16 lần
89     16 lần
78     15 lần
56     14 lần
85     13 lần
19     12 lần
28     12 lần
59     12 lần
13     11 lần
17     11 lần
77     11 lần
20     10 lần
22     10 lần
51     10 lần
61     10 lần
72     10 lần
23     9 lần
34     9 lần
92     9 lần
52     8 lần
83     8 lần
96     8 lần
07     7 lần
31     7 lần
32     7 lần
49     7 lần
91     7 lần
93     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

25 3 Lần Giảm 1
67 3 Lần Giảm 1
73 3 Lần Không tăng
80 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Tăng 2

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

67 6 Lần Không tăng
82 6 Lần Không tăng
25 5 Lần Không tăng
46 5 Lần Không tăng
80 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

74 11 Lần Tăng 1
14 10 Lần Giảm 1
67 10 Lần Không tăng
05 9 Lần Không tăng
11 9 Lần Tăng 1
24 9 Lần Không tăng
25 9 Lần Không tăng
38 9 Lần Không tăng
42 9 Lần Tăng 1
82 9 Lần Không tăng
84 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
13 Lần 7
0 11 Lần 0
7 Lần 1
1 10 Lần 4
7 Lần 0
2 10 Lần 1
7 Lần 1
3 8 Lần 0
8 Lần 3
4 10 Lần 5
5 Lần 1
5 11 Lần 1
14 Lần 3
6 8 Lần 0
11 Lần 1
7 9 Lần 2
10 Lần 2
8 8 Lần 4
8 Lần 3
9 5 Lần 1

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so