In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Trực Tiếp Xổ Số Điện Toán Max4D, XSMAX Ngày 05/08/2021

 XỔ SỐ TỰ CHỌN .NET - Vietlott

Các Dãy Số Trúng Thưởng: 
A
B
C
D
E
G
 
Giải Dãy Số Trúng SL Giải Giá trị
Giải Nhất
15tr
Giải Nhì
6.5tr
Giải Ba
3tr
K.Khích 1
1tr
K.Khích 2
100N
 

In vé Dò KQXS Max4D, Vé Dò Vietlott Max4D

Bảng thống kê Xổ Số Điện Toán Điện Toán Max4D

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( 7 kỳ xổ gần nhất)

 • 02 3 Lần / 3 Kỳ
 • 00 2 Lần / 2 Kỳ
 • 41 2 Lần / 2 Kỳ
 • 46 2 Lần / 2 Kỳ
 • 72 2 Lần / 2 Kỳ
 • 89 2 Lần / 2 Kỳ
 • 97 2 Lần / 2 Kỳ

Những cặp số xuất hiện nhiều nhất ( tấc cả các kỳ xổ)

 • 18 56 Lần / 55 Kỳ
 • 86 56 Lần / 55 Kỳ
 • 19 55 Lần / 54 Kỳ
 • 27 55 Lần / 53 Kỳ
 • 54 54 Lần / 51 Kỳ
 • 17 52 Lần / 51 Kỳ
 • 56 52 Lần / 52 Kỳ
 • 64 52 Lần / 50 Kỳ
 • 01 51 Lần / 50 Kỳ
 • 09 51 Lần / 50 Kỳ
 • 59 51 Lần / 49 Kỳ
 • 66 51 Lần / 49 Kỳ
 • 93 51 Lần / 51 Kỳ
 • 95 51 Lần / 48 Kỳ
 • 22 50 Lần / 49 Kỳ
 • 25 50 Lần / 48 Kỳ
 • 32 50 Lần / 48 Kỳ
 • 41 50 Lần / 48 Kỳ
 • 47 50 Lần / 48 Kỳ
 • 52 50 Lần / 47 Kỳ
 • 76 50 Lần / 50 Kỳ
 • 79 50 Lần / 49 Kỳ
 • 00 49 Lần / 46 Kỳ
 • 73 49 Lần / 48 Kỳ
 • 84 49 Lần / 47 Kỳ
 • 90 49 Lần / 49 Kỳ
 • 96 49 Lần / 44 Kỳ
 • 08 48 Lần / 46 Kỳ
 • 83 48 Lần / 47 Kỳ
 • 06 47 Lần / 47 Kỳ
 • 26 47 Lần / 45 Kỳ
 • 40 47 Lần / 45 Kỳ
 • 55 47 Lần / 46 Kỳ
 • 60 47 Lần / 45 Kỳ
 • 88 47 Lần / 47 Kỳ
 • 91 47 Lần / 47 Kỳ
 • 97 47 Lần / 46 Kỳ
 • 16 46 Lần / 45 Kỳ
 • 57 46 Lần / 45 Kỳ
 • 77 46 Lần / 45 Kỳ
 • 80 46 Lần / 44 Kỳ
 • 03 45 Lần / 44 Kỳ
 • 12 45 Lần / 44 Kỳ
 • 30 45 Lần / 44 Kỳ
 • 34 45 Lần / 45 Kỳ
 • 38 45 Lần / 45 Kỳ
 • 39 45 Lần / 45 Kỳ
 • 42 45 Lần / 45 Kỳ
 • 45 45 Lần / 44 Kỳ
 • 67 45 Lần / 44 Kỳ
 • 07 44 Lần / 43 Kỳ
 • 49 44 Lần / 43 Kỳ
 • 04 43 Lần / 41 Kỳ
 • 37 43 Lần / 42 Kỳ
 • 28 42 Lần / 42 Kỳ
 • 33 42 Lần / 38 Kỳ
 • 87 42 Lần / 41 Kỳ
 • 99 42 Lần / 40 Kỳ
 • 02 41 Lần / 41 Kỳ
 • 20 41 Lần / 40 Kỳ
 • 23 41 Lần / 39 Kỳ
 • 31 41 Lần / 40 Kỳ
 • 50 41 Lần / 39 Kỳ
 • 65 41 Lần / 40 Kỳ
 • 21 40 Lần / 39 Kỳ
 • 58 40 Lần / 40 Kỳ
 • 82 40 Lần / 38 Kỳ
 • 15 39 Lần / 39 Kỳ
 • 24 39 Lần / 38 Kỳ
 • 53 39 Lần / 38 Kỳ
 • 94 39 Lần / 39 Kỳ
 • 10 38 Lần / 38 Kỳ
 • 68 38 Lần / 38 Kỳ
 • 74 38 Lần / 38 Kỳ
 • 89 38 Lần / 37 Kỳ
 • 98 38 Lần / 38 Kỳ
 • 46 37 Lần / 36 Kỳ
 • 85 37 Lần / 37 Kỳ
 • 05 36 Lần / 36 Kỳ
 • 29 36 Lần / 36 Kỳ
 • 35 36 Lần / 35 Kỳ
 • 36 36 Lần / 36 Kỳ
 • 70 36 Lần / 35 Kỳ
 • 61 35 Lần / 34 Kỳ
 • 75 35 Lần / 35 Kỳ
 • 13 34 Lần / 34 Kỳ
 • 43 34 Lần / 33 Kỳ
 • 48 34 Lần / 33 Kỳ
 • 62 34 Lần / 34 Kỳ
 • 69 34 Lần / 34 Kỳ
 • 72 34 Lần / 33 Kỳ
 • 11 33 Lần / 33 Kỳ
 • 14 33 Lần / 30 Kỳ
 • 51 33 Lần / 33 Kỳ
 • 81 33 Lần / 33 Kỳ
 • 92 33 Lần / 31 Kỳ
 • 71 31 Lần / 30 Kỳ
 • 63 28 Lần / 27 Kỳ
 • 44 25 Lần / 24 Kỳ
 • 78 21 Lần / 21 Kỳ

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất

 • 08 67 Kỳ
 • 22 47 Kỳ
 • 35 46 Kỳ
 • 38 46 Kỳ
 • 68 42 Kỳ
 • 82 42 Kỳ
 • 58 41 Kỳ
 • 23 39 Kỳ
 • 45 38 Kỳ
 • 85 35 Kỳ
 • 09 34 Kỳ
 • 53 33 Kỳ
 • 60 33 Kỳ
 • 12 31 Kỳ
 • 36 31 Kỳ
 • 44 30 Kỳ
 • 64 30 Kỳ
 • 18 28 Kỳ
 • 61 27 Kỳ
 • 07 25 Kỳ
 • 28 25 Kỳ
 • 52 23 Kỳ
 • 33 22 Kỳ
 • 76 22 Kỳ
 • 47 21 Kỳ
 • 92 20 Kỳ
 • 40 18 Kỳ
 • 75 17 Kỳ
 • 87 17 Kỳ
 • 88 17 Kỳ
 • 99 17 Kỳ
 • 48 16 Kỳ
 • 55 16 Kỳ
 • 73 16 Kỳ
 • 11 15 Kỳ
 • 31 15 Kỳ
 • 80 15 Kỳ
 • 42 14 Kỳ
 • 57 14 Kỳ
 • 59 14 Kỳ
 • 70 14 Kỳ
 • 71 14 Kỳ
 • 13 13 Kỳ
 • 63 13 Kỳ
 • 69 13 Kỳ
 • 94 13 Kỳ
 • 37 12 Kỳ
 • 04 11 Kỳ
 • 05 11 Kỳ
 • 15 11 Kỳ
 • 51 11 Kỳ
 • 83 11 Kỳ
 • 93 11 Kỳ
 • 20 10 Kỳ
 • 43 10 Kỳ
 • 79 10 Kỳ
 • 19 9 Kỳ
 • 21 9 Kỳ
 • 26 8 Kỳ
 • 81 8 Kỳ
 • 01 7 Kỳ
 • 10 7 Kỳ
 • 49 7 Kỳ
 • 54 7 Kỳ
 • 84 7 Kỳ
 • 95 7 Kỳ
 • 03 6 Kỳ
 • 25 6 Kỳ
 • 27 6 Kỳ
 • 30 6 Kỳ
 • 96 6 Kỳ
 • 06 5 Kỳ
 • 66 5 Kỳ
 • 91 5 Kỳ
 • 46 4 Kỳ
 • 56 4 Kỳ
 • 62 4 Kỳ
 • 72 4 Kỳ

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so