In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)

00
   1.36% (11 lượt)
01
   1.36% (11 lượt)
02
   0.99% (8 lượt)
03
   1.36% (11 lượt)
04
   0.74% (6 lượt)
05
   0.99% (8 lượt)
06
   1.11% (9 lượt)
07
   0.74% (6 lượt)
08
   0.62% (5 lượt)
09
   0.86% (7 lượt)
10
   1.11% (9 lượt)
11
   0.99% (8 lượt)
12
   1.60% (13 lượt)
13
   0.74% (6 lượt)
14
   1.11% (9 lượt)
15
   0.99% (8 lượt)
16
   0.25% (2 lượt)
17
   0.74% (6 lượt)
18
   1.23% (10 lượt)
19
   1.48% (12 lượt)
20
   0.99% (8 lượt)
21
   1.11% (9 lượt)
22
   0.99% (8 lượt)
23
   1.48% (12 lượt)
24
   1.11% (9 lượt)
25
   0.74% (6 lượt)
26
   0.86% (7 lượt)
27
   0.99% (8 lượt)
28
   0.86% (7 lượt)
29
   0.86% (7 lượt)
30
   1.11% (9 lượt)
31
   0.74% (6 lượt)
32
   0.74% (6 lượt)
33
   1.23% (10 lượt)
34
   0.86% (7 lượt)
35
   0.99% (8 lượt)
36
   1.11% (9 lượt)
37
   1.11% (9 lượt)
38
   1.11% (9 lượt)
39
   0.74% (6 lượt)
40
   1.36% (11 lượt)
41
   0.74% (6 lượt)
42
   1.11% (9 lượt)
43
   0.49% (4 lượt)
44
   1.73% (14 lượt)
45
   0.74% (6 lượt)
46
   0.86% (7 lượt)
47
   0.74% (6 lượt)
48
   1.73% (14 lượt)
49
   0.37% (3 lượt)
50
   1.23% (10 lượt)
51
   1.36% (11 lượt)
52
   0.74% (6 lượt)
53
   0.62% (5 lượt)
54
   0.99% (8 lượt)
55
   0.86% (7 lượt)
56
   0.86% (7 lượt)
57
   1.23% (10 lượt)
58
   1.23% (10 lượt)
59
   1.23% (10 lượt)
60
   0.25% (2 lượt)
61
   0.37% (3 lượt)
62
   0.86% (7 lượt)
63
   1.36% (11 lượt)
64
   0.62% (5 lượt)
65
   0.25% (2 lượt)
66
   1.11% (9 lượt)
67
   1.48% (12 lượt)
68
   1.23% (10 lượt)
69
   0.62% (5 lượt)
70
   1.48% (12 lượt)
71
   1.23% (10 lượt)
72
   0.74% (6 lượt)
73
   1.11% (9 lượt)
74
   0.86% (7 lượt)
75
   0.86% (7 lượt)
76
   1.48% (12 lượt)
77
   0.86% (7 lượt)
78
   0.86% (7 lượt)
79
   1.36% (11 lượt)
80
   1.11% (9 lượt)
81
   0.74% (6 lượt)
82
   1.36% (11 lượt)
83
   1.36% (11 lượt)
84
   0.99% (8 lượt)
85
   0.49% (4 lượt)
86
   0.99% (8 lượt)
87
   0.74% (6 lượt)
88
   1.11% (9 lượt)
89
   0.86% (7 lượt)
90
   0.86% (7 lượt)
91
   1.23% (10 lượt)
92
   1.23% (10 lượt)
93
   1.73% (14 lượt)
94
   1.11% (9 lượt)
95
   1.11% (9 lượt)
96
   0.74% (6 lượt)
97
   0.86% (7 lượt)
98
   0.86% (7 lượt)
99
   1.11% (9 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 18/10/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

67 3 Ngày - 3 lần
74 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
14 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 3 lần
48 2 Ngày - 3 lần
95 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

16     25 lần
75     19 lần
49     18 lần
61     14 lần
43     12 lần
04     10 lần
05     10 lần
15     10 lần
69     10 lần
13     9 lần
71     9 lần
39     8 lần
89     8 lần
63     7 lần
72     7 lần
73     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

01 4 Lần Không tăng
29 4 Lần Tăng 1
50 4 Lần Không tăng
18 3 Lần Giảm 1
44 3 Lần Giảm 1
46 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Không tăng
56 3 Lần Giảm 1
57 3 Lần Không tăng
67 3 Lần Không tăng
68 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Không tăng
76 3 Lần Không tăng
78 3 Lần Tăng 1
93 3 Lần Tăng 1
95 3 Lần Tăng 1
98 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

18 6 Lần Tăng 1
48 6 Lần Tăng 2
67 6 Lần Không tăng
93 6 Lần Tăng 1
01 5 Lần Không tăng
03 5 Lần Không tăng
19 5 Lần Tăng 1
44 5 Lần Giảm 1
66 5 Lần Giảm 1
70 5 Lần Không tăng
74 5 Lần Tăng 1
76 5 Lần Không tăng
78 5 Lần Tăng 1
92 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

44 14 Lần Tăng 1
48 14 Lần Tăng 2
93 14 Lần Không tăng
12 13 Lần Không tăng
19 12 Lần Tăng 1
23 12 Lần Giảm 1
67 12 Lần Tăng 1
70 12 Lần Không tăng
76 12 Lần Không tăng
00 11 Lần Giảm 1
01 11 Lần Giảm 1
03 11 Lần Tăng 1
40 11 Lần Giảm 1
51 11 Lần Không tăng
63 11 Lần Giảm 2
79 11 Lần Không tăng
82 11 Lần Không tăng
83 11 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 0
0 13 Lần 1
12 Lần 6
1 11 Lần 0
14 Lần 3
2 13 Lần 6
9 Lần 1
3 10 Lần 0
13 Lần 4
4 18 Lần 5
18 Lần 2
5 4 Lần 2
11 Lần 1
6 10 Lần 2
16 Lần 5
7 18 Lần 8
10 Lần 2
8 23 Lần 6
22 Lần 7
9 15 Lần 7

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so