In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)

00
   0.56% (1 lượt)
01
   0.56% (1 lượt)
03
   1.11% (2 lượt)
04
   0.56% (1 lượt)
05
   0.56% (1 lượt)
06
   1.11% (2 lượt)
07
   2.22% (4 lượt)
08
   2.22% (4 lượt)
10
   2.22% (4 lượt)
11
   1.67% (3 lượt)
12
   0.56% (1 lượt)
13
   1.11% (2 lượt)
14
   1.67% (3 lượt)
15
   2.22% (4 lượt)
16
   1.67% (3 lượt)
17
   1.67% (3 lượt)
18
   1.11% (2 lượt)
19
   1.67% (3 lượt)
20
   2.22% (4 lượt)
21
   1.67% (3 lượt)
22
   1.11% (2 lượt)
23
   0.56% (1 lượt)
24
   1.11% (2 lượt)
26
   0.56% (1 lượt)
27
   0.56% (1 lượt)
28
   1.11% (2 lượt)
29
   1.11% (2 lượt)
30
   1.67% (3 lượt)
31
   0.56% (1 lượt)
32
   3.33% (6 lượt)
34
   1.11% (2 lượt)
35
   0.56% (1 lượt)
36
   0.56% (1 lượt)
38
   0.56% (1 lượt)
39
   1.67% (3 lượt)
41
   0.56% (1 lượt)
42
   0.56% (1 lượt)
44
   0.56% (1 lượt)
45
   1.67% (3 lượt)
47
   0.56% (1 lượt)
48
   0.56% (1 lượt)
49
   1.11% (2 lượt)
50
   0.56% (1 lượt)
51
   1.67% (3 lượt)
52
   0.56% (1 lượt)
53
   1.11% (2 lượt)
55
   0.56% (1 lượt)
56
   2.22% (4 lượt)
57
   1.67% (3 lượt)
58
   1.11% (2 lượt)
60
   1.11% (2 lượt)
61
   0.56% (1 lượt)
62
   1.11% (2 lượt)
63
   1.67% (3 lượt)
65
   0.56% (1 lượt)
66
   0.56% (1 lượt)
67
   2.22% (4 lượt)
68
   1.11% (2 lượt)
69
   0.56% (1 lượt)
70
   2.22% (4 lượt)
71
   0.56% (1 lượt)
72
   0.56% (1 lượt)
74
   1.67% (3 lượt)
75
   0.56% (1 lượt)
76
   1.67% (3 lượt)
77
   1.67% (3 lượt)
78
   1.11% (2 lượt)
79
   2.78% (5 lượt)
82
   1.11% (2 lượt)
84
   1.67% (3 lượt)
85
   1.11% (2 lượt)
86
   2.22% (4 lượt)
87
   0.56% (1 lượt)
88
   0.56% (1 lượt)
90
   1.67% (3 lượt)
91
   1.11% (2 lượt)
92
   0.56% (1 lượt)
93
   2.22% (4 lượt)
94
   0.56% (1 lượt)
95
   1.11% (2 lượt)
96
   1.67% (3 lượt)
97
   1.11% (2 lượt)
98
   0.56% (1 lượt)
99
   0.56% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 13/11/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

08 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
70 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

59     44 lần
73     35 lần
83     26 lần
43     23 lần
25     17 lần
09     16 lần
40     16 lần
54     16 lần
46     14 lần
89     14 lần
33     12 lần
64     11 lần
81     11 lần
02     10 lần
37     10 lần
80     10 lần
31     9 lần
69     9 lần
95     9 lần
42     8 lần
66     8 lần
72     8 lần
94     8 lần
26     7 lần
27     7 lần
34     7 lần
44     7 lần
52     7 lần
61     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

56 4 Lần Không tăng
70 4 Lần Tăng 1
32 3 Lần Không tăng
74 3 Lần Tăng 1
79 3 Lần Không tăng
86 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 6 Lần Không tăng
79 5 Lần Không tăng
07 4 Lần Không tăng
08 4 Lần Tăng 1
10 4 Lần Không tăng
15 4 Lần Không tăng
20 4 Lần Tăng 1
56 4 Lần Giảm 1
67 4 Lần Tăng 1
70 4 Lần Tăng 1
86 4 Lần Không tăng
93 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

32 11 Lần Không tăng
57 11 Lần Không tăng
15 10 Lần Không tăng
56 10 Lần Không tăng
07 9 Lần Không tăng
20 9 Lần Không tăng
53 9 Lần Tăng 1
77 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Không tăng
95 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 5
0 14 Lần 6
10 Lần 2
1 6 Lần 1
10 Lần 3
2 7 Lần 0
8 Lần 0
3 6 Lần 0
5 Lần 3
4 6 Lần 2
8 Lần 1
5 10 Lần 4
8 Lần 0
6 11 Lần 1
12 Lần 0
7 9 Lần 4
10 Lần 5
8 14 Lần 5
7 Lần 1
9 7 Lần 1

Xổ Số Hôm Nay - www.XoSoHomNay.com
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụngChính sách bảo mật của chúng tôi.
xosohomnay | xshomnay | xsmn hom nay | xsmb homnay | kqxs hom nay | truc tiep xo so